Lokalization

Ons taalaanbod:

  • Berbers: Tarifit, Tamazight en Tashelhit
  • Arabisch: Standaard Arabisch, Marokkaans-Arabisch en overige Arabische dialecten

Wij kunnen uw vertaling ook aanpassen aan Arabische of Islamitische culturen.

Bij een vertaling kan het soms nodig zijn om belangrijke cultuurgebonden elementen in de vertaalde tekst aan te passen aan de beoogde culturele doelgroep, dit wordt localization genoemd. Door localization kunnen culturele problemen voorkomen worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door als aanvulling op de letterlijke vertaling:

  • tekstuele elementen aan te passen aan de culturele stijl van de doelgroep (tekstopbouw, tekstconventies, specifieke woordenschat, etc.)
  • de vorm en soms ook de inhoud van niet-tekstuele elementen aan te passen aan de culturele stijl van de doelgroep (bijv. illustraties worden in het Arabisch van rechts naar links bekeken)
  • bepaalde formuleringen of andere cultuurgebonden details aan te passen of toe te lichten (namen, data, adressen, munteenheden etc.)

 

Bent u een internationaal opererend bedrijf? Door localization zorgen wij ervoor dat u t.b.v. gebruik in Arabische en Islamitische landen over een cultureel aangepaste versie van uw documenten en website kunt beschikken, terwijl de inhoud ervan grotendeels hetzelfde blijft.